Translate-Μετάφραση

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Ευρωπαϊκή Ένωση , η UNESCO και η Παγκόσμια Οργάνωση Αρχαίων μνημείων (ICOMOS) για την Σαλαμίνα

« Άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου για την Σαλαμίνα- Η ΕυρωπαϊκήΈνωση , η UNESCO και η Παγκόσμια Οργάνωση Αρχαίων μνημείων (ICOMOS) εξετάζουν για πρώτη φορά στα χρονικά την απαξίωση και εγκατάλειψη υπό της Ελληνικής πολιτείας όσο αφορά την προστασία , ανάπλαση και αξιοποίηση του σπουδαιότερου Ιστορικού και Αρχαιολογικού Χώρου της Ελλάδας και της Ευρώπης .»


Κυρίες και Κυριοι,

Μετά από 35 χρόνια δημιουργήθηκε ένα “κύμα” αντιδράσεων σε Πανευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς όσο αφορά την μέχρι τούδε πολιτική της Ελλάδος σε βάρος του σπουδαιότερου Ιστορικού χώρου του κόσμου.
Μετά την επιτυχημένη αναφορά μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την προστασία και ανάπλαση του Ιστορικού “τριγώνου” της Ναυμαχίας της Σαλαμίνος και η όποια βρίσκεται εις το στάδιο της μετάφρασης σε 27 ξένες γλώσσες με σκοπό την ενημέρωση όλων των Ευρωβουλευτών και όλων των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Christos Maridakis (Association Aiantis) (0398/2009)


Μετά την ανακάλυψη 400.000.000 ευρώ από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα πολιτισμού (Άγνωστα για την Σαλαμίνα ) έρχεται τώρα το κέντρο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από την έδρα των Παρισίων της Γαλλίας να αντιδράσει έντονα λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες μου και να ζητήσει από τις 2 Ιουνίου 2009 από τις Ελληνικές αρχές να εξετάσουν το θέμα και να τους ενημερώσουν άμμεσα!Ταυτόχρονα διαβίβασε το πακέτο της εισηγήσεως στην μόνιμη αντ/πεία της UNESCO που εδρεύει στην Ελλάδα να εξετάσουν το θέμα και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ενημερώνοντας τα κεντρικά γραφεία στο Παρίσι. & nbsp; Επίσης μας ενημερώνουν ότι η κηρυγμένη υπό της Πολιτείας Αρχαιολογική και Ιστορική περιοχή της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας όπου ο χαρακτηρισμός της αναφέρεται στην Παγκοσμιότητα η Σαλαμίς απουσιάζει από τον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς , εμάς βέβαια δεν μας κάνει εντύπωση αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι τοπικές δημοτικές αρχές ουδέποτε έφεραν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την προστασία , ανάπλαση και αξιοποίηση του Ιστορικού Tριγώνου” ( Αμπελάκια, Σελήνια,Παλούκια και Καματερό ). Συμπέρασμα : & nbsp; Η Ελληνική πολιτεία “εμπαίζει” την ιστορίας μας ,οι άλλες αρχές συμμετέχουν στο “παιχνίδι” και η τοπική κοινωνία περιμένει ένα θαύμα από τον ουρανό για να δώσει λύση.

Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας με την ελπίδα να γίνει το όραμα πραγματικότητα.

Σημείωση : Όσο αφορά τις εκδηλώσεις προς τιμή των Σαλαμινομάχων , η μεγαλύτερη τιμή που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να μην τους τιμούμε όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση.

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+ 20090421+ITEM-011+DOC+XML+V0//EN     

Συνοπτικά πρακτικά

Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

11. Αναφορές
Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωριθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

14 April 2009

Kenneth Pils (0362/2009); Paolo Cacciavilani (17 signatures) (0363/2009); Kurt Heinen Andreas Schmitz (Anwohnerinitiative Verkehrslärm Aachen West) (0397/2009); Christos Maridakis (Association Aiantis) (0398/2009); Ünal Zeran (106 signatures) (0399/2009); Paunka I. Kafalieva (0400/2009); Simon Avram (0401/2009); Eleni Maliotaki (0402/2009); Georgios Theodoridis (0403/2009); Paul Grauwels (0404/2009); Jean Saucier (5 signatures) (0405/2009).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2009


ALTER TV " Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ....... "

http://www.youtube.com/watch?v=ve6RsiBjTqA

http://www.youtube.com/watch?v=cZ_pZLz9_p0

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Αξ/κός Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος & Ιδρυτής
ΑΙΑΝΤΙΣ - Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχαιοτήτων Βυζαντινής και Λαικής Κληρονομιάς.