Translate-Μετάφραση

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΑΙΑΝΤΙΣ

 Η  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ε.Ε.  κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ ΑΙΑΝΤΙΣ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

Χρήστο Κ. Μαριδάκη                                                  
Θηβών 2                                                                                     Ref. Ares(2011)111745 - 01/02/2011
GR-189 02  
Αμπελάκια – Σαλαμίνα 
GREECE
                                                                                               

ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth


Βρυξέλλες, 0 1 FEV. 2011

Αξιότιμε κ. Μαριδάκη,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας της 24ης Σεπτεμβρίου 2010 στην οποία παρουσιάζετε αναλυτικά τα θέματα σχετικά με τη ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της μάχης της Σαλαμίνας στη Σαλαμίνα, Ελλάδα.

Θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω ότι η συντήρηση, η προστασία, η ανάπλαση και η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα. Συνεπώς, η Επιτροπή, μολονότι μπορεί να υποστηρίζει πολιτιστικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκή κλίμακα, δεν μπορεί δυστυχώς να συμβάλει απευθείας στην πρωτοβουλία του συλλόγου σας «ΑΙΑΝΤΙΣ».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη διασφάλιση όλων των μνημείων και κτιρίων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και θα ήθελε όλα τα μνημεία αυτά να αντιμετωπίζονται με την ίδια φροντίδα και τον ίδιο σεβασμό. Προς ενημέρωση σας, σας αναφέρω ότι το πρόγραμμα για τον πολιτισμό της ЕЕ μπορεί και παρέχει χρηματοδότηση για σχέδια στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά τα σχέδια στοχεύουν στην ανταλλαγή
πληροφοριών ή στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διατήρησης, αλλά τα έργα που αποσκοπούν απλώς στην αποκατάσταση δεν είναι επιλέξιμα. Επειδή όλα τα σχέδια είναι σχέδια συνεργασίας, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις πολιτιστικοί φορείς από τρεις
διαφορετικές χώρες.


Για περαιτέρω ενημέρωση επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω να επικοινωνήσετε με το σημείο πολιτιστικής επαφής στη χώρα σας. Τα σημεία πολιτιστικής επαφής δημιουργήθηκαν στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου να προωθήσουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραμμα. Όλα τα στοιχεία διατίθενται στην εξής διεύθυνση:
 http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την πολύτιμη συνεισφορά σας στην προστασία και την αποκατάσταση πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σπουδαιότητας.
Με εκτίμηση,
Ανδρούλλα  Βασιλείου

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Υπεύθυνη για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού,Πολυγλωσσίας και Νεολαίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, BRUXELLES           
 
 [Case_ID: 0139982  Αρ.Πρωτοκόλλου  Friday, April 3, 2009 12:06 PM
From: "cc_citizen_reply@edcc.ec.europa.eu" cc_citizen_reply@edcc.ec.europa.eu                                                             To: kyriakos_maridakis@yahoo.com Αtt. Mr. Christos MaridakisΑξιότιμε κύριε Μαριδάκη,

Βεβαιώνουμε τη λήψη του μηνύματός σας και σε απάντηση του ερωτήματός σας  θα θέλαμε  να στρέψουμε την προσοχή σας στα προγράμματα χρηματοδότησης  στον τομέα του πολιτισμού.  
Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης  για την περίοδο 2007-2013 έχει προϋπολογισμό ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ , πόροι οι οποίοι προορίζονται για σχέδια και πρωτοβουλίες που εντάσσονται στον εορτασμό της ευρωπαϊκής,  πολιτιστικής διαφορετικότητας και ευνοούν την ενίσχυση της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς  μέσω της εξέλιξης  της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών φορέων και ιδρυμάτων.
Για περαιτέρω  πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης  (ΓΔ) Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μη διαθέσιμη στα ελληνικά):


Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα καθώς και για τις σχετικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες,  παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε  την ακόλουθη ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού.  Στην αριστερή στήλη μπορείτε να συμβουλευθείτε τον οδηγό του προγράμματος για την περίοδο 2008-2013 (μη διαθέσιμη στα ελληνικά):


 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ελληνικό Πολιτιστικό Σημείο Επαφής", που έχει ως στόχο την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για την ευρωπαϊκή πολιτιστική δράση, και κυρίως για το πρόγραμμα «Πολιτισμός»:Cultural Contact Point Greece
Demetris Antonopoulos
Eva Karanikola
Hellenic Ministry of Culture
EU Directorate
17 Ermou Str.
GR-10563 Athens
Greece
Tel. (+30) 210 32 30 323 / 210 32 30 293
Fax (+30) 210 33 10 796
E-mail:
ccp.greece@culture.gr
dantonopoulos@culture.gr http://www.ccp.culture.gr/Mέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας  με την Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να γνωστοποιήσετε το ζήτημα αποκατάστασης και αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου στον οποίο αναφέρεσθε:     Κύριε Μαριδάκη ελπίζουμε οι ανωτέρω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Κέντρο Επικοινωνίας EUROPE DIRECT –ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                
 http://europa.eu/debateeurope/index_el.htm

§                        European Commission