Translate-Μετάφραση

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 Σημαντική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μέλλον του νησιού μας και της Κυνοσούρας, η πρόταση που έκανε ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Ράπτης υιοθετήθηκε πλήρως.


Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ.Σοφράς με αίσθημα ευθύνης ανέλαβε την πρωτοβουλία ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάπτυξης-ανάπλασης αλλά και προστασίας όλης της κηρυγμένης Ιστορικής /Αρχαιολογικής Α' Ζώνης περιοχής.


Ο  "ΑΙΑΝΤΙΣ" εκφράζει την  ικανοποίηση του αφού μετά από 30 χρόνια προσπαθειών και αγώνα για πρώτη φορά υπάρχει η  πρώτη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την  Ιστορική περιοχή των Σαλαμινομάχων . Ευχόμαστε  να ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται οι αποφάσεις  αφού  σε λίγο διάστημα από σήμερα το καθεστώς στην Κυνόσουρα,στα Αμπελάκια στο Καματερό και στα Σελήνια θα αλλάξει άρδην με δυστυχώς καταστροφικές συνέπειες για την Ιστορία τον Πολιτισμό αλλά και την υγεία ολόκληρου του νησιού."  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ \ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την 28η-7-2010, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΉ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο, ύστερα  από την αριθμ. 17188/23-7-2010 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Σ/λίου κ.  Μικρομάστορα-Νάννου Αικατερίνης , που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε την 23. 7. 2010 στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ΔΚΚ ( Ν.3463/2006)

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) νόμιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

-Ο Δήμαρχος κ. ΣΟΦΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, είχε προσκληθεί και παρίστατο στη Συνεδρίαση.

Πριν τη συζήτηση του θέματος είχε προσέλθει ο Δημ. Σ/λος κ. Βενετσάνος Ιωάννης & είχαν αποχωρήσει οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Παπασάββας Όμηρος , Αγαπίου Κωνσταντίνος και Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρα.

Αριθμός Απόφασης : 170 /2010


<-Συζήτηση και λήψη απόφασης για το καθεστώς του χώρου της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και την αποτροπή της σχεδιαζόμενης μεταφοράς μέρους της Ν/Ε ζώνης Περάματος στη ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ>, κατόπιν αιτήματος του κ. Ράπτη Νικολάου, Δημ. Σ/λου.Συνεχίζεται η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορά την <-Συζήτηση και λήψη απόφασης για το καθεστώς του χώρου της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και την αποτροπή της σχεδιαζόμενης μεταφοράς μέρους της Ν/Ε ζώνης Περάματος στη ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ>, κατόπιν αιτήματος του κ. Ράπτη Νικολάου, Δημ. Σ/λου.


Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον εισηγητή κ. Ράπτη Νικόλαο, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα , επισημαίνοντας τον κίνδυνο που απειλεί το Νησί μας από την σχεδιαζόμενη μεταφορά μέρους της Ν/Ε ζώνης Περάματος στη θέση ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ , από νεοσυσταθείσα ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης της Ν/Ε Ζώνης και των δραστηριοτήτων της , γεγονός που θα σημάνει αφενός περαιτέρω υποβάθμιση του ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου της Ναυμαχίας και αφετέρου , θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Καταθέτει την πρότασή του που έχει ως εξής:

1.-Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής με επικεφαλής τον Δήμαρχο Σαλαμίνας την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων , για να επισκεφθούν το συντομότερο δυνατόν.α.-Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

β.-Τον Υπουργό Πολιτισμού

γ.-Τον Υπουργό Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

δ.-Την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

2.-Πρωταρχικό και βασικό αίτημα είναι η εφαρμογή των νόμων που ισχύουν μέχρι σήμερα για το καθεστώς του χώρου της Ναυμαχίας (χερσαίου & θαλάσσιου ) , ως ιστορικού και αρχαιολογικού.

3.-Στις συναντήσεις αυτές να μεταβιβαστεί στα Μέλη της Κυβέρνησης η άρνηση των κατοίκων του Νησιού για περαιτέρω υποβάθμιση του τόπου η οποία σχεδιάζεται με συγκεκριμένες ενέργειες (μεταφορά Ν/Ε Ζώνης , ρυπογόνες δραστηριότητες κ.λ.π.) οι οποίες επιβαρύνουν ανήκεστα την υγεία τους και είναι καταστροφικές για το περιβάλλον.

4.-Τέλος να διαβιβαστεί στην Κυβέρνηση με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι, κεντρική επιδίωξη της τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των κατοίκων , είναι η ανάδειξη του γεγονότος της Ναυμαχίας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αποτελέσει αφετηρία για την αναβάθμιση και την τουριστική ανάπτυξη της Σαλαμίνας ,σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα ιστορικά της στοιχεία.

Στη συνέχεια της Συνεδρίασης πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος και είπε ότι ο Δήμος μας έχει διατυπώσει την θέση του με την υπ΄αριθμ. 39/22.2.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν τα εξής:

Η επαναβεβαίωση από το ΥΠ.ΠΟ του χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικής και Ιστορικής όλης της έκτασης εκτός των υπαρχουσών Μονάδων και επιχειρήσεων ( με καθορισμό όρων και κανόνων λειτουργίας εντός της αρχαιολογικής –ιστορικής περιοχής),ο εξωραϊσμός ,η ανάπλαση και η ιστορική εκμετάλλευση του χώρου από το ΚΥΣΥΜ , με συγκεκριμένες προτάσεις που θα υποβληθούν από την Τοπική αυτοδιοίκηση,η ανέλκυση – απομάκρυνση όλων των εγκαταλελειμμένων πλοίων, από τον ΟΛΠ, ιδιοκτησίας της ευθύνης του,με την εφαρμογή του σχεδίου <ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ> να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη από τις χρήσεις του Ο.Λ.Π. και τέλος ο Δήμος Σαλαμίνας να στηρίξει τις αποφάσεις του όμορου Δήμου Αμπελακίων , εάν και εφόσον αυτές προστατεύουν την ιστορία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Επεσήμανε επίσης ότι, οποιαδήποτε απόφαση που θα παρθεί ερήμην του Δήμου μας για το συγκεκριμένο θέμα , θα βρει αντίθετη την Δημοτική Αρχή .


Το λόγο πήραν Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Ομίλου Σαλαμίνας κ. Κανάκης Μιχάλης, ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου ΑΙΑΝΤΙΣ κ. Φήμης Γεώργιος κ. ά. που συμφώνησαν με την πρόταση του κ. Ράπτη Νικόλαου και ζήτησαν από τον Δήμο άμεσες ενέργειες για να προλάβει τα γεγονότα.


Ακολουθεί διαλογική συζήτηση που με λεπτομέρεια αναφέρεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται την πρόταση του κ. Ράπτη Νικολάου, Δημ. Σ/λου που έχει ως εξής:

1.-Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής με επικεφαλής τον Δήμαρχο Σαλαμίνας , την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων , για να επισκεφθούν το συντομότερο δυνατόν.

α.-Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

β.-Τον Υπουργό Πολιτισμού

γ.-Τον Υπουργό Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

δ.-Την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.


2.-Πρωταρχικό και βασικό αίτημα είναι η εφαρμογή των νόμων που ισχύουν μέχρι σήμερα για το καθεστώς του χώρου της Ναυμαχίας (χερσαίου & θαλάσσιου ) , ως ιστορικού και αρχαιολογικού.


3.-Στις συναντήσεις αυτές να μεταβιβαστεί στα Μέλη της Κυβέρνησης η άρνηση των κατοίκων του Νησιού για περαιτέρω υποβάθμιση του τόπου, η οποία σχεδιάζεται με συγκεκριμένες ενέργειες (μεταφορά Ν/Ε Ζώνης , ρυπογόνες δραστηριότητες κ.λ.π.), οι οποίες επιβαρύνουν ανήκεστα την υγεία τους και είναι καταστροφικές για το περιβάλλον.

4.-Τέλος να διαβιβαστεί στην Κυβέρνηση με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι, κεντρική επιδίωξη της τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των κατοίκων , είναι η ανάδειξη του γεγονότος της Ναυμαχίας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αποτελέσει αφετηρία για την αναβάθμιση και την τουριστική ανάπτυξη της Σαλαμίνας ,σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα ιστορικά της στοιχεία.


Β.- Η σημερινή απόφαση να διαβιβαστεί στον όμορο Δήμο Αμπελακίων , ώστε το Δημοτικό του Συμβούλιο να λάβει απόφαση, για συμμετοχή τους στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή.


΄Ετσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε :


Σαλαμίνα 29-7-2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΡΑΣ

30 Ιουλ 2010


"Σημαντική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μέλλον του νησιού μας και της Κυνοσούρας


"Με αυτή την απόφαση εκφράζεται η βούληση των κατοίκων και των τοπικών αρχών για μια Σαλαμίνα αναβαθμισμένη, με προοπτικές ανάπτυξης και θεμέλια παγκόσμιας προβολής, αντάξια της ιστορίας της.


Το θέμα αφορούσε το καθεστώς που διέπει το χώρο της Ναυμαχίας, την εφαρμογή των ισχυόντων νόμων και την αποτροπή της σχεδιαζόμενης μεταφοράς μέρους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος στη Κυνοσούρα Σαλαμίνας.


Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ‘ΠΡΩΤΑ Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ’ και υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Ράπτης εισηγήθηκε το θέμα με μια εμπεριστατωμένη ομιλία στη διάρκεια της οποίας καυτηρίασε απαράδεκτες πολιτικές συμπεριφορές σε βάρος της Σαλαμίνας από την κεντρική εξουσία αλλά και από παράγοντες της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.


Κατόπιν 2ωρης συζήτησης για το θέμα στην οποία συμμετείχαν τόσο οι δημοτικοί σύμβουλοι όσο και τοπικοί παράγοντες του νησιού μας, υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση του Νίκου Ράπτη (ακολουθεί στη συνέχεια). Επίσης συμφωνήθηκε από όλους η διαβίβαση της πρότασης στο Δήμο Αμπελακίων προκειμένου να αποφασιστεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή ή μη εκπροσώπων του όμορου δήμου στην επιτροπή που θα συγκροτηθεί.


Ακολουθεί η πρόταση του Νίκου Ράπτη,


1. Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την ανάδειξη του θέματος αποτελούμενη από τον δήμαρχο Σαλαμίνας (επικεφαλής), την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ώστε να επισκεφθούν το συντομότερο δυνατό τους,


α. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης


β. Υπουργό Πολιτισμού


γ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


δ. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


ώστε να εκθέσουν τα παρακάτω θέματα.


2. Πρωταρχικό και βασικό αίτημα πρέπει να είναι η εφαρμογή των νόμων που ισχύουν μέχρι σήμερα για το καθεστώς που διέπει το χώρο της ιστορικής ναυμαχίας (θαλάσσιο και χερσαίο), ήτοι ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος.


3. Στις συναντήσεις αυτές πρέπει να μεταφερθεί στα μέλη της κυβέρνησης η άρνηση των κατοίκων του νησιού για περαιτέρω υποβάθμιση του τόπου – η οποία σχεδιάζεται με συγκεκριμένες ενέργειες (μεταφορά Ν/Ε ζώνης, ρυπογόνες δραστηριότητες, κλπ) – ενέργειες οι οποίες επιβαρύνουν ανήκεστα την υγεία μας και είναι καταστροφικές για το περιβάλλον.


4. Τέλος να διαβιβαστεί στη κυβέρνηση, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι βασική επιδίωξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των κατοίκων είναι η ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος της ναυμαχίας σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αποτελέσει αφετηρία για την αναβάθμιση και την τουριστική ανάπτυξη της Σαλαμίνας σε συνδυασμό και με τα άλλα ιστορικά της στοιχεία."