Translate-Μετάφραση

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Αποκαλυπτική έρευνα της Greenpeace για την Κυνοσούρα

         Επικίνδυνα επίπεδα τοξικών ουσιών στην Κυνόσουρα 


Κυνόσουρα: TBT 89.600μg/kg - (ΑΚΡΩΣ ΤΟΞΙΚΗ ΟΥΣΙΑ με όριο τα 0.05 μg/Kg)

Αποκαλυπτική έρευνα της Greenpeace

Έρευνα της Greenpeace στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, έδειξε την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων τοξικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε υφαλοχρώματα πλοίων. Οι αναλύσεις της Greenpeace στα δύο λιμάνια για τον εντοπισμό της τοξικής ουσία ΤΒΤ, έδειξαν υπερβάσεις των ορίων που προτείνουν διεθνείς συμβάσεις για την ουσία αυτή έως και κατά 1,8 εκατομμύρια φορές.

Υψηλά και πολύ πάνω από τα όρια ήταν και τα επίπεδα ΤΒΤ κοντά σε παραλίες λουομένων στη Σαλαμίνα. Η Greenpeace ζητά την απαγόρευση της χρήσης, σε όλα τα πλοία, υφαλοχρωμάτων που περιέχουν την τοξική ουσία ΤΒΤ, καθώς και τη γενικευμένη απαγόρευση της χρήσης όλων των οργανικών ενώσεων του κασσιτέρου, κατηγορία στην οποία υπάγεται το ΤΒΤ.

Τι έδειξε η έρευνα της Greenpeace

Η Greenpeace πραγματοποίησε δειγματοληψίες στις αρχές Αυγούστου σε ιζήματα του βυθού πέντε περιοχών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης (Κυνοσούρα, Λιμνιώνας/Σελήνια Σαλαμίνας, Ικόνιο Πειραιά, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Παραλία Θεσσαλονίκης δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής).

Η επιλογή των περιοχών αυτών έγινε με βάση την πυκνότητα διέλευσης και παρουσίας πλοίων. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε μία περιοχή (Κυνοσούρα) όπου γίνεται αμμοβολή και απομάκρυνση των υφαλοχρωμάτων των πλοίων, δύο περιοχές με υψηλή κυκλοφορία πλοίων (Ικόνιο Πειραιά και Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και δύο περιοχές χαμηλής κυκλοφορίας πλοίων (Λιμνιώνας/Σελήνια Σαλαμίνας και θαλάσσια περιοχή Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης). Τα δείγματα στάλθηκαν για ανάλυση στο εξειδικευμένο εργαστήριο GALAB της Γερμανίας. Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ΤΒΤ και μάλιστα σαφώς ανώτερες από το σχετικό όριο που έχει προτείνει το 1997 η διεθνής Σύμβαση Όσλο-Παρισιού για την Προστασία του ΒΑ Ατλαντικού (OSPAR) και το οποίο ορίστηκε σε 0,05 μg ΤΒΤ/Kg ιζήματος. Συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις ΤΒΤ κυμάνθηκαν από 85 έως 89.600 μg ΤΒΤ/Kg. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στην περιοχή της Κυνοσούρας, όπου πραγματοποιούνται αμμοβολές και απόρριψη του ΤΒΤ που περιέχεται στα υφαλοχρώματα απ' ευθείας στη θάλασσα (μια πρακτική που θεωρείται αδιανόητη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες).

Οι αναλύσεις της Greenpeace, που σημειωτέον είναι οι πρώτες του είδους τους στην Ελλάδα, έδειξαν ότι ο δρόμος για καθαρές θάλασσες είναι ακόμη μακρύς. Ακόμη και δίπλα σε παραλίες λουομένων ανιχνεύσαμε δηλητήρια, αόρατα στο μάτι, πλην όμως παρόντα και επικίνδυνα.

ΤΒΤ: Ένα δηλητήριο στη θάλασσα

Πρόκειται πιθανώς για την πιο τοξική ουσία που εσκεμμένα διοχετεύτηκε στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο τριβουτυλο-κασσίτερος (ΤΒΤ) είναι ένα ισχυρό βιοκτόνο που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο σε υφαλοχρώματα πλοίων ήδη από τη δεκαετία του 1970. Λόγω της τοξικής του δράσης εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών, οστράκων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών στα ύφαλα των πλοίων. Δυστυχώς όμως, η ουσία αυτή διαφεύγει από τα υφαλοχρώματα και διασπείρεται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Έτσι, συσσωρεύεται στα ιζήματα του βυθού, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη κίνηση πλοίων όπως τα λιμάνια. Η τοξική δράση του ΤΒΤ γίνεται επίσης εμφανής και κατά μήκος πολυσύχναστων διαδρομών στην ανοιχτή θάλασσα.

Υψηλές συγκεντρώσεις ΤΒΤ έχουν ανιχνευτεί και σε αίμα ανθρώπων που εξετάστηκαν, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι το ΤΒΤ και άλλες συγγενείς του ενώσεις μπορούν να επηρεάσουν και το ανθρώπινο ενδοκρινικό σύστημα, όπως συμβαίνει και στους θαλάσσιους οργανισμούς.Τι ζητά η Greenpeace

1. Να σταματήσει η απελευθέρωση ΤΒΤ και άλλων οργανικών ενώσεων του κασσιτέρου στο περιβάλλον, με προτεραιότητα στην απαγόρευση της χρήσης του ΤΒΤ σε υφαλοχρώματα πλοίων.

2. Να υπάρξει σύντομα μια διεθνής συμφωνία για την οριστική παύση της παραγωγής και χρήσης τοξικών, βιοσυσσωρεύσιμων και σταθερών στο περιβάλλον ουσιών (γνωστών και ως POPs).

Οργανικές ενώσεις κασσιτέρου σε ιζήματα του βυθού

στις θαλάσσιες περιοχές Πειραιά και Θεσσαλονίκης

(σε μg/Kg, μικρογραμμάρια τοξικής ουσίας ανά κιλό ιζήματος)

Τοξική ουσία Κυνοσούρα Λιμνιώνας /

Τοξική ουσία   89.600 (σε μg/Kg, μικρογραμμάρια τοξικής ουσίας ανά κιλό ιζήματος) με οριο 0,05

Οι αναλύσεις έγιναν στο γερμανικό εργαστήριο GALAB στις 14-8-2000.

Εύρος τιμών οργανικών ενώσεων του κασσιτέρου σε λιμάνια και ναυπηγεία της Γερμανίας

(από σχετικές αναλύσεις της Greenpeace την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 1999)